MEMBERS


 PRESIDENT     VICE PRESIDENT    VICE PRESIDENT

 TISYU         YUTAKA        NORI

 KIDE         TAKESHI      UMIO

 

 SHIZUKA       SMITH        MEGUMI

 AI          JUN         MAECHU

 YASU         SHINSUKE      SMITH        MEGUMI


・PROSPECT